8 KASIM 2018, PERŞEMBE
  Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
  Baş-Boyun Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Kas-İskelet Radyolojisi
Oturum Başkanları:

Nöroradyoloji
Oturum Başkanları:

Meme Radyolojisi
Oturum Başkanları:

 Abdomen Kursu
09:00-09:20 Nazofarinks ve orta  kafa tabanı anatomisi (S1)
Nail Bulakbaşı
Temporomandibuler eklem (S1)
Şebnem Örgüç
Pediyatrik omurilik lezyonları (S2)
Özgür Öztekin
US de kitle dışı bulgular (S2)
Serap Gültekin
09:20-09:30 Simfizis pubis eklemi (S1)
Can Çevikol
Sözlü Bildiri
09:30-09:50 Oral kavite ve orofarinks anatomisi (S1)
Meltem Nass Duce
Ön ve orta ayak eklemleri (S1)
Ali Balcı
Pediyatrik demiyelinize hastalıklar (S2)
Utku Şenol
Mamografide kitle dışı bulgular asimetrik  dansite, strüktürel distorsiyon, gelişen asimetri (S2)
Gül Esen İçten

09:50-10:00 Sözlü Bildiri
10:00-10:20 Larinks ve hipofarinks anatomisi (S2)
Gülgün Yılmaz Ovalı
Parmaklar (S1)
Ayşenur Oktay
Pediyatrik kraniyal tümörler (S2)
Simay Kara
MRG de kitle dışı bulgular (S2)
Füsun Taşkın
10:20-10:30 Tartışma Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUMU
11:45-12:10 Konferans
BİLİMSEL DÜŞÜNCE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ: Bilim ve toplum birlikte nasıl değişti?
Ercan Tuncel
SÖZLÜ BİLDİRİLER
12:10-12:30
12:30-13:30 Yemek Arası
  Baş-Boyun Radyolojisi
Oturum Başkanları:

Kas-İskelet Radyolojisi
Oturum Başkanları:

Pediatrik Radyoloji
Oturum Başkanları:

Görüntüleme Fiziği ve Güvenliği
Oturum Başkanları:

 Abdomen Kursu
13:30-14:00 Nazofarinks tümörlerinde tanı ve radyolojik takip (S1-2)
Nail Bulakbaşı
Akciğer grafilerinde kas-iskelet bulguları (S2)
Nuran Sabir
Pediyatrik iskelette “bana dokunma” lezyonları ve varyasyonlar (S1)
Zeynep Yazıcı
İş sağlığı ve güvenliği  (İSG) kültürü
Sadık İleri

14:00-14:30 Oral kavite/orofarinks tümörlerinde tanı ve radyolojik takip (S1-2)
Meltem Nass Duce
Bana dokunma lezyonlar, varyasyonlar ve yanılgılar (S2)ı
Remide Arkun
Pediyatrik kemiğin enfeksiyöz ve enflamatuvar lezyonları (S2)
Zeynep Yazıcı
Manyetik ortamda İSG
Eşref Kızılkaya

14:30-15:00 Larinks ve hipofarinks tümörlerinde tanı ve radyolojik takip (S1-2)
Yeliz Pekçevik
İskelet lezyonlarından sistemik tanıya (S2)
Mehmet Argın
Yenidoğan akciğer hastalıkları (S2)
Figen Palabıyık
Rapor odasında ergonomi ve İSG
Sadık İleri

Abdominopelvik BT de kas-iskelet bulguları (S2)
Aylin Yücel
15:00-15:30 Kahve Molası
  Nöroradyoloji
Oturum Başkanları:

Genitoüriner Sistem Radyolojisi
Oturum Başkanları:

Toraks Radyolojisi
Oturum Başkanları:

Radyolojide Etik
Oturum Başkanları:

 Abdomen Kursu
15:30-15:50 Beyaz cevher lezyonlarında ayrıcı tanı (S2)
Ömer Kitiş
Kadın genital sistemde difüzyon MRG (S2)
Deniz Akata
Toraks BT’de kontrast madde ne zaman uygulanmalı? (S1)
Gonca Erbaş
Radyoloji ve etik
Oğuz Dicle

15:50-16:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Dual enerji BT uygulamaları (S1-2)
Cihan Akgül Özmen
16:00-16:20 Kortikal lezyonlarda ayrıcı tanı (S2)
Ömer Kitiş
Endometriozis ve PID de görüntüleme (S1-2)
Canan Altay
Toraks BT’de düştüğümüz tuzaklar (S1)
Pınar Balcı
Radyoloji ve hukuk
Metin Kayaçağlayan

16:20-16:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Birbirine benzeyen radyolojik görünüm veren olgular (S1-2)
Polat Koşucu
16:30-16:50 Beyin sapı lezyonlarında ayrıcı tanı (S2)
Nail Bulakbaşı
Jinekolojik acillerde görüntüleme (S1-2)
Mehmet Ruhi Onur
Rastlantısal pulmoner nodüllerde takip ve ülkemiz gerçekleri (S1-2)
Çağlar Uzun
Aydınlatılmış onam
Çınar Başekim

16:50-17:00 Tartışma Tartışma Tartışma
17:00-17:30 Kahve Molası
17:30-19:00 FİLM OKUMA OTURUMU (SALON 2)
Moderatör: Kader Karlı Oğuz