4 KASIM 2017, CUMARTESİ
  Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
  Abdomen Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Baki Hekimoğlu, Özlem Barutçu Saygılı
Panel
Oturum Başkanı:
Muzaffer Başak
Kas-İskelet Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Pınar Koşar, Şebnem Örgüç
Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Mecit Kantarcı, Selen Bayraktaroğlu
Toraks Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Polat Koşucu, Cihan Akgül Özmen
09:00-09:20 Ig4 ilişkili abdominal patolojilerde görüntüleme
Şerife Nur Ulusan-II
Radyologlarda tükenmişlik sendromu ve yaşam doyumu
Ece Meltem Evliyaoğlu
Umut Erdem
Kadriye Aksakal
Kemiğin kistik lezyonlarında ayırıcı tanı
Mehmet Argın-I-II
CAD-RADS
Serkan Arıbal-II
Lenfomada toraks bulguları
Gonca Erbaş-I
09:20-09:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
09:30-09:50 İnflamatuvar barsak hastalıklarında görüntüleme
Mustafa Koplay-II
Kas iskelet sisteminin T1 hiper, T2 hipo lezyonları
Şebnem Örgüç-I-II
“Dual energy” kardiyak BT uygulamaları
Mecit Kantarcı-II
Tüberküloz
Recep Savaş-I
09:50-10:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
10:00-10:20 Mekanik barsak obstrüksiyonunlarında görüntüleme
Özlem Barutçu Saygılı-I
Nöropatik artropatiler
Ali Balcı-I-II
Akut koroner sendrom ve kardiyak MRG
Serkan Arıbal-II
İnterstisyel hastalıklar: BT bulguları
Kayhan Çetin Atasoy-I
10:20-10:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ
12:30-13:30 Yemek Arası
  Genitoüriner Sistem Radyolojisi
Oturum Başkanları: 
Selma Uysal Ramadan, Alparslan Ünsal
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Oturum Başkanları:
Alp Dinçer, Kamil Karaali
Çocuk Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Handan Güleryüz, Berna Oğuz
Acil Radyoloji
Oturum Başkanları:
Erhan Akpınar, Taylan Kara
Girişimsel Radyoloji
Oturum Başkanları:
M. Halil Öztürk, Murat Canyiğit
13:30-13:50 Renal vasküler hastalıklarda görüntüleme (RAS, AVM, fistül, anevrizma)
Selma Uysal Ramadan-I
Nöroradyolojide temel fMRI uygulamaları
Alp Dinçer-II
Pediatrik hidrosefalide görüntüleme
Handan Güleryüz-I
Akut karın
Mehmet Ruhi Onur-I
Bariyatrik embolizasyon
Bülent Karaman-II
13:50-14:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
14:00-14:20 İnsidental saptanan adrenal kitlelerde görüntüleme ve algoritm
Alparslan Ünsal-I
Nöroradyolojide temel DTI uygulamaları
Alp Dinçer-II
Pediatrik kemik iliği: MR görüntüleme
Ayşe Seçil Ekşioğlu-I
Acil radyolojide BT protokolleri
Erhan Akpınar-I
Hemoroidde endovasküler tedavi
Halil Bozkaya-II
14:20-14:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
14:30-14:50 Üriner enfeksiyon (tbc) ve parazitik hastalıklarda görüntüleme
Mehmet Ruhi Onur-I
Nöroradyolojide perfüzyon görüntüleme: Neden ihtiyaç var?
Cem Çallı-II
Pediatrik bazal gangliyon ve talamus patolojileri
Mehmet Atalar-I
Spinal travma
Koray Kılıç-I
Prostat embolizasyonu
Halil Bozkaya-II
14:50-15:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma