6. TEMEL GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KURSU
1. Gün (Cuma) 9 KASIM 2018
13:50-14:00 Açılış Konuşması
  Oturum I:  Perkütan biyopsiler 
Oturum Başkanı: Halil Bozkaya
14:00-14:20 Biyopsilerde kullanılan malzemeler ve kılavuz görüntüleme Fatih Gülşen
14:35-15:05 Yumuşak doku biyopsileri Fatih Gülşen
15:20-15:30 Kahve arası
15:30-16:00 Akciğer ve kemik biyopsileri  Halil Bozkaya
16:15-16:35 Biyopsilerde komplikasyonlar ve yönetimi  Halil Bozkaya
16:50-17:00 Kahve arası
  Oturum II: Tanısal anjiyografi ve arter hastalıkları
Oturum Başkanı: Sinan Şahin
17:00-17:30 Anjiyografiye giriş: Arter girim yolları ve temel malzemeler Sinan Şahin
17:30-18:00 Tanısal anjiyografi: Uygulama Sinan Şahin
18:15-18:25 Kahve arası
18:25-18:55 Anjiyografide komplikasyonlar ve yönetimi Levent Oğuzkurt
19:10-19:30 Temel arter hastalıkları  Levent Oğuzkurt
2. Gün (Cumartesi) 10 KASIM 2018
  Oturum III: Perkütan drenajlar
Oturum Başkanı: Devrim Akıncı
08:30-08:50 Drenaj işlemlerinde girim yöntemleri ve malzemeler Murat Canyiğit
09:05-09:35 Abdominal sıvı/abse drenajları Murat Canyiğit
09:50-10:00 Kahve arası
10:00-10:30 Torakal sıvı/abse drenajları  Suat Eren
10:45-11:15 Biliyer sistem drenajları  Suat Eren
11:30-11:40 Kahve arası
11:40-12:10 Üriner sistem drenajları  Devrim Akıncı
12:25-12:55 Drenaj işlemlerinde komplikasyonlar ve yönetimi  Devrim Akıncı
13:10-14:25 ÖĞLE YEMEĞİ 
  Oturum IV: Santral venöz erişim yolları ve VK filtreleri
Oturum Başkanı: Ramazan Kutlu
14:25-14:45 Santral ven anatomisi Ramazan Kutlu
15:00-15:30 Santral kateter ve port kateter özellikleri Ramazan Kutlu
15:45-15:55 Kahve arası
15:55-16:25 Geçici kateterler: Endikasyon ve uygulama Erol Akgül
16:40-17:10 Tünelli kateterler ve port kateterler: Endikasyon ve uygulama Erol Akgül
17:25-17:35 Kahve arası
17:35-17:50 VK filtre yerleştirilmesi / çıkarılması Eşref Umut Özyer
18:05-18:35 Santral venöz girişimlerde komplikasyonlar ve yönetimi  Eşref Umut Özyer
3. Gün (Pazar) 11 KASIM 2018
  Oturum V: Temel endovasküler tedaviler
Oturum Başkanı: Mehmet Halil Öztürk
08:30-09:00 Balon anjiyoplasti ve stentleme: Etki mekanizması ve temel uygulamalar  Ahmet Yiğit Göktay
09:15-09:45 Tromboliz ve trombektomi  Ahmet Yiğit Göktay
10:00-10:30 Embolizasyon: Yöntem seçimi ve temel malzemeler Mehmet Halil Öztürk
10:45-10:55 Kahve arası
  Oturum VI: Hasta hazırlığı ve yönetimi 
Oturum Başkanı: Ahmet Yiğit Göktay
10:55-11:25 İşlem öncesi, sırası ve sonrası hasta yönetimi  Mehmet Halil Öztürk
11:40-13:10 ÖĞLE YEMEĞİ 
13:10-14:10 SINAV
Belgelerin dağıtımı ve kapanış