9 KASIM 2018, CUMA
Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
Meme Radyolojisi
Genitoüriner Sistem Radyolojisi
Nöroradyoloji
Girişimsel Radyoloji
Seçilmiş Bildiri Oturumu
09:00-09:20 Meme kanserli hasta takibi (S2)
Pınar Balcı
İnsidental adrenal lezyonlarda görüntüleme (S1)
Feramuz Demir Apaydın
Post-operatif spinal görüntüleme (S1)
Gazanfer Ekici
09:00-09:20 Nörovasküler varyasyonlar (S1)
Erol Akgül
09:20-09:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri 09:20-09:40 Toraksta vasküler varyasyonlar (S1)
Ahmet Yiğit Göktay
09:30-09:50 Yüksek riskli hasta takibi (S2)
Füsun Taşkın
İnsidental üriner sistem lezyonlarda görüntüleme (S1)
Feramuz Demir Apaydın
Vertebral çökme: Nasıl raporlayalım? (S1)
Gülgün Yılmaz Ovalı
09:40-10:00 Abdomende vasküler varyasyonlar (S1)
Ramazan Kutlu
09:50-10:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
10:00-10:20 BIRADS 3 de takip (S2)
Serap Gültekin
İnsidental adneksiyal ve pelvik lezyonlarda görüntüleme (S1-2)
Selma Uysal Ramadan
Dejeneratif disk hastalıkları (S1)
Gazanfer Ekinci
10:00-10:20 Periferik vasküler varyasyonlar (S1)
Sinan Şahin
10:20-10:30 Tartışma Tartışma Tartışma 10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUMU (SALON 1)
Meme Radyolojisi
Toraks Radyolojisi
Abdomen Radyolojisi
Hibrit Görüntüleme
Seçilmiş Bildiri Oturumu
11:45-12:05 MR ve CESM de parlayan odaklar (S2)
Sibel Kul
Bağışıklığı baskılanmış hastalarda akciğer sorunları (S1)
Selim Bakan
11:45-12:15 Karaciğerde insidental lezyonlar ve izlem (S1)
Murat Danacı
PET/BT’de sorunlu olgular 1 (S2)
Recep Savaş-Ayşegül Akgün
12:05-12:25 Mamografide rastlantısal bulgu olarak mikrokalsifikasyonlar (S2)
Nermin Tunç Bilek
Hematolojik hastalıklarda akciğer tutulum bulguları (S1-2)
Polat Koşucu
12:15-12:45 Dalağın insidental lezyonları (S2) Adnan Kabaalioğlu PET/BT de sorunlu olgular 2 (S2)
Recep Savas-Ayşegül Akgün
12:25-12:45 US BIRADS 3-4’da ne yapalım? (S2)
Figen Demirkazık
Kaviter akciğer hastalıkları (S1)
Cihan Göktan
PET/MR teknik ve klinik uygulamalar (S3)
İlhan Erden
12:45-13:45 Yemek Arası
Baş-Boyun Radyolojisi
Genitoüriner Sistem Radyolojisi
Uluslararası Oturum
Uluslararası Oturum
Seçilmiş Bildiri Oturumu
13:45-14:05 NIRADS sınıflaması (S3)
Yeliz Pekçevik
Üroteliyal tümörlerde görüntüleme (S2)
Mustafa N. Özmen
14:05-14:15 Sözlü Bildiri
14:15-14:35 Brankiyal yapıların embriyolojisi ve patolojileri (S1-2)
Yusuf Öner
Böbrek malignitelerinde tanı ve izlemde görüntüleme (S2)
Ali Devrim Karaosmanoğlu
14:35-14:45 Sözlü Bildiri
14:45-15:05 Baş-boyunda rastlantısal lezyonlar (S1-2)
Suzan Şaylısoy
Retroperitoneal lezyonlarda görüntüleme (S2)
Özüm Tunçyürek
15:05-15:15 Tartışma Tartışma
15:15-15:45 Kahve Molası
15:45-17:45 ARAMIZDA KONUŞACAKLARIMIZ (SALON 2)
Moderatör: F. Demir Apaydın