39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI VE SERGİSİ BAŞVURU FORMU

Aşağıda rumuz ve sıra numarası yazılı …….. adet fotoğraf ile yarışmaya katılmak istiyorum.

Yarışmaya sunduğum fotoğraflarım daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamıştır. Kabul edilmesini rica ederim.

Başvuru sahibinin:
Adı-Soyadı:
Adresi:

GSM No:
E-Posta Adresi:

Eserlerin: Kategori: SerbestRadyoloji
1 - Sıra No: 1
Yapıt Adı:
2 - Sıra No: 2
Yapıt Adı:
3 - Sıra No: 3
Yapıt Adı:
4 - Sıra No: 4
Yapıt Adı:

Fotoğraflarımı TRD ve 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ kültür sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere bağışlıyorum.

• Yarışmacı bu formu doldurduktan sonra, fotoğraflarını yüklemek için aşağıdaki adımları takip etmesi gerekir.