7 KASIM 2018, ÇARŞAMBA
  Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
  Nöroradyoloji
Oturum Başkanları:

Ultrasonografi
Oturum Başkanları: 
Genitoüriner Sistem Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Görüntüleme Fiziği ve Güvenliği
Oturum Başkanları:
 
09:00-09:20 Nöroradyolojide ileri BT uygulamaları (S2)
Ercan Karaarslan
Elastografide güncel durum (S2)
Mustafa Seçil
Over malignitelerinde tanı ve izlemde görüntüleme (S1-2)
Deniz Akata
Ne kadar zor olabilir ki? (S2)
Gökçe Kaan Ataç
09:20-09:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
09:30-09:50 Kraniyal perfüzyon MR görüntülemede yanılgılar (S2)
Yusuf Öner
Yüzeyel dokularda elastografi uygulamaları (S2)
Suna Özhan Oktar
Endometrium ve serviks kanserinde tanı ve izlemde görüntüleme (S1-2)
Gülgün Engin
Rutinde ne yapılmalı? (S2)
Türkay Toklu
09:50-10:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
10:00-10:20 Cerrahi yönlendirme ve işaretleme amaçlı beyin MR uygulamaları (S2)
Yusuf Öner
Abdomende elastografi uygulamaları (S2)
Süha Süreyya Özbek
Jinekolojik onkolojide PET-BT ve difüzyon MRG (S2)
Gökhan Pekindil
Ya sonra? (S2)
Tolga İnal
10:20-10:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası 
11:00-12:30 AÇILIŞ OTURUMU
12:30-13:30 Yemek Arası
  Manyetik Rezonans Görüntüleme
Oturum Başkanları:
Görüntüleme Bilişimi
Oturum Başkanları:
Abdomen Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Türk Radyoloji Tarihi:
Oturum Başkanları:
 
13:30-14:00 MR traktografi (S2)
Ayşe Aralaşmak
Yapay zeka ve radyoloji
Utku Şenol
İnce barsaklarda multimodaliter görüntüleme (S2)
Gülgün Engin
Üniversite reformu döneminde Türk Radyolojisinde Alman ve Avusturyalı bilim adamlarının katkısı
Fatma Arın Namal

14:00-14:30 Beyin tümörlerinde ileri görüntüleme (S2)
Banu  Çakır
Yapay zeka ve radyoloji
Cüneyt Güzeliş
BT ve MR kolonografi (S2)
Selma Uysal Ramadan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyoloji tarihi
İbrahim Somuncu

14:30-15:00

Karaciğer MR elastografi (S2)
Ayşe Erden

Yapay zeka ve radyoloji
Mustafa Özmen

İnce barsak ve kolonun insidental lezyonları (S2)
Orhan Oyar
Ülkemizde ultrasonografinin başlangıcı ve gelişimi
Hadi Özer
15:00-15:30 Kahve Molası    
  Pediatrik Radyoloji
Oturum Başkanları:
Kas-İskelet Radyolojisi
Oturum Başkanları:
Uluslararası Oturum
Oturum Başkanları:
Dergi Oturumu
Oturum Başkanı:
 
15:30-15:50 Pediyatrik akciğer grafisine yaklaşım: Normal – anormal – tuzaklar (S2)
Hüdaver Alper
MRI & US of the elbow tendons, ligaments and nerves (S2)
Mihra Taljanovic
 Kanıta dayalı tıp
Mutlu Hayran

15:50-16:00 Sözlü Bildiri MR arthrography of the upper extremity joints (S2)
Mihra Taljanovic
16:00-16:20 Pediyatrik temporal BT’de “beni yalnız bırak” lezyonları (S2)
Mehmet Haydar Atalar
Kronik omuz ağrısı (S2)
Fatma Bilge Ergen
Araştırmalarda istatistiğin hatalı kullanımı
İlker Ercan
16:20-16:30 Sözlü Bildiri Kasık ağrısında güncel yaklaşım (S2)
Üstün Aydıngöz 
16:30-16:50 Preterm ve term bebekte hipoksik iskemik hasar (S1-2)
Emine Betül Derinkuyu
Makale yayınlamada temel ilkeler
Mustafa Seçil
16:50-17:00 Tartışma Tartışma Tartışma
17:00-17:15 Kahve Molası    
  Nöroradyoloji
Oturum Başkanı:

Ultrasonografi
Oturum Başkanı: 

Abdomen Radyolojisi
Oturum Başkanı:

Görüntüleme Fiziği ve Güvenliği:
Oturum Başkanı:

 
17:15-17:45 Nöroradyolojide hangi olgularda sık hata yapıyoruz (S1)
Osman Kızılkılıç
Yüzeyel doku ultrasonografisinde rastlantısal lezyonlar (S2)
Cem Yücel  
Karaciğer yağlanmasında görüntüleme ve yağ içeren karaciğer lezyonları (S2)
Muşturay Karçaaltıncaba
İkincil standart dozimetri laboratuvarı
Çiğdem Yıldız

17:45-18:15 Nöroradyolojide yapılan hatala: Adli Tıp gözüyle! (S1)
Sibel Atacan
Abdominal ultrasonografide rastlantısal lezyonlar (S2)
Suna Özhan Oktar
Sirotik karaciğerde görüntüleme ve tanı algoritmi (S1-2)
Selma Uysal Ramadan
Dozimetre-dozimetri
Gökçe Kaan Ataç