7 KASIM 2018, ÇARŞAMBA
Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
Nöroradyoloji Ultrasonografi Genitoüriner Sistem Radyolojisi Görüntüleme Fiziği ve Güvenliği Sözel Bildiri Oturumu
09:00-09:20 Nöroradyolojide ileri BT uygulamaları (S2)
Ercan Karaarslan
Elastografide güncel durum (S2)
Mustafa Seçil
Over malignitelerinde tanı ve izlemde görüntüleme (S1-2)
Deniz Akata
Ne kadar zor olabilir ki? (S2)
Gökçe Kaan Ataç
09:20-09:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
09:30-09:50 Kraniyal perfüzyon MR görüntülemede yanılgılar (S2)
Yusuf Öner
Yüzeyel dokularda elastografi uygulamaları (S2)
Suna Özhan Oktar
Endometrium ve serviks kanserinde tanı ve izlemde görüntüleme (S1-2)
Gülgün Engin
Rutinde ne yapılmalı? (S2)
Türkay Toklu
09:50-10:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
10:00-10:20 Cerrahi yönlendirme ve işaretleme amaçlı beyin MR uygulamaları (S2)
Yusuf Öner
Abdomende elastografi uygulamaları (S2)
Süha Süreyya Özbek
Jinekolojik onkolojide PET-BT ve difüzyon MRG (S2)
Gökhan Pekindil
Ya sonra? (S2)
Tolga İnal
10:20-10:30 Tartışma Tartışma Tartışma
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:30 AÇILIŞ OTURUMU
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Manyetik Rezonans Görüntüleme Görüntüleme Bilişimi Abdomen Radyolojisi Türk Radyoloji Tarihi
13:30-13:50 MR traktografi (S2)
Ayşe Aralaşmak
Yapay zeka ve radyoloji
Utku Şenol
İnce barsaklarda multimodaliter görüntüleme (S2)
Gülgün Engin
Üniversite reformu döneminde Türk Radyolojisinde Alman ve Avusturyalı bilim adamlarının katkısı
Fatma Arın Namal
13:50-14:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
14:00-14:20 Beyin tümörlerinde ileri görüntüleme (S2)
Banu  Çakır
Yapay zeka ve radyoloji
Cüneyt Güzeliş
BT ve MR kolonografi (S2)
Selma Uysal Ramadan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyoloji tarihi
İbrahim Somuncu
14:20-14:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
14:30-14:50 Karaciğer MR elastografi (S2)
Ayşe Erden
Yapay zeka ve radyoloji
Mustafa Özmen
İnce barsak ve kolonun insidental lezyonları (S2)
Orhan Oyar
Ülkemizde ultrasonografinin başlangıcı ve gelişimi
Hadi Özer
14:50-15:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
15:00-15:30 KAHVE MOLASI
  Pediatrik Radyoloji Kas-İskelet Radyolojisi Uluslararası Oturum Dergi Oturumu
15:30-15:50 Pediyatrik akciğer grafisine yaklaşım: Normal – anormal – tuzaklar (S2)
Hüdaver Alper
15:30-15:50 MRI & US of the elbow tendons, ligaments and nerves (S2)
Mihra Taljanovic
Kanıta dayalı tıp
Mutlu Hayran
15:50-16:00 Sözlü Bildiri
16:00-16:20 Pediyatrik temporal BT’de “beni yalnız bırak” lezyonları (S2)
Mehmet Atalar
15:50-16:10 MR arthrography of the upper extremity joints (S2)
Mihra Taljanovic
Araştırmalarda istatistiğin hatalı kullanımı
İlker Ercan
16:20-16:30 Sözlü Bildiri
16:30-16:50 Preterm ve term bebekte hipoksik iskemik hasar (S1-2)
Emine Betül Derinkuyu
16:10-16:30 Kronik omuz ağrısı (S2)
Fatma Bilge Ergen
Makale yayınlamada temel ilkeler
Mustafa Seçil
16:30-16:50 Kasık ağrısında güncel yaklaşım (S2)
Üstün Aydıngöz    
16:50-17:00 Tartışma 16:50-17:00 Tartışma Tartışma Tartışma
17:00-17:15 KAHVE MOLASI
  Nöroradyoloji Ultrasonografi Abdomen Radyolojisi Görüntüleme Fiziği ve Güvenliği
17:15-17:40 Nöroradyolojide hangi olgularda sık hata yapıyoruz (S1)
Osman Kızılkılıç
Yüzeyel doku ultrasonografisinde rastlantısal lezyonlar (S2)
Cem Yücel   
Karaciğer yağlanmasında görüntüleme ve yağ içeren karaciğer lezyonları (S2)
Muşturay Karçaaltıncaba
İkincil standart dozimetri laboratuvarı
Çiğdem Yıldız
17:40-17:50 Sözlü Bilidiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
17:50-18:15 Nöroradyolojide yapılan hatala: Adli Tıp gözüyle! (S1)
Sibel Atacan
Abdominal ultrasonografide rastlantısal lezyonlar (S2)
Suna Özhan Oktar
Sirotik karaciğerde görüntüleme ve tanı algoritmi (S1-2)
Selma Uysal Ramadan
Dozimetre-dozimetri
Gökçe Kaan Ataç
18:00-19:00 Uzman çalışma grubu
19:00-20:00 Uzman çalışma grubu