7 KASIM 2018,  ÇARŞAMBA
  Salon 4 Salon 5 Salon A Salon B Salon C
08:00-08:30 Nasıl yazıyorum?
(Kahveni alda gel)
Mecit Kantarcı
İntra kraniyal insidental lezyonlar (S1)
Turgut Talı
BT ürografi (S1-2)
Mustafa N. Özmen
Odontojenik/periodontojenik
kitleler (S1-2)
Fırat Sarp
Ön diz ağrısı (S2)
Üstün Aydıngöz
08:30-09:00 Nasıl yazıyorum?
(Kahveni alda gel)
Mecit Kantarcı
Spinal insidental lezyonlar (S1)
Özlem Alkan
Üriner sistemde difüzyon MRG (S2)
Atadan Tunacı
Baş boyun radyolojisinde yenilikler/ileri incelemeler (S3)
Düzgün Yıldırım
Sarkopeni (S2)
Nuran Sabir
8 KASIM 2018,  PERŞEMBE
  Salon 4 Salon 5 Salon A Salon B Salon C
08:00-08:30 Kas-iskelet tümörlerinde radyolojik yaklaşım ve görüntüleme teknikleri (S1-2)
Nil Tokgöz
Meme radyolojisinde hasta radyolog ilişkisi (S2)
Erkin Arıbal
Obstetrik ultrasonografide aklınıza takılanlar (kahveni al da gel ) (S2)
Esra Özkavukçu   
Karaciğerde BT ve MR inceleme teknikleri (S1)
Mustafa Harman
Toraks uygulamalarında MR’ın BT’ye üstünlükleri var mı? Difüzyon MR uygulamaları (S2)
Fatih Alper
08:30-09:00 Tıbbi görüntülemede 3D yazıcı uygulamaları (S3)
Artür Salmaslıoğlu
Meme radyolojisinde yenilikler yapay zeka ve CAD uygulamaları (S3)
Levent Çelik
Kardiyak yenilikler (S3)
Memduh Dursun
Abdomende yapay zeka kullanımı (S3)
Oğuz Dicle
Toraksda uluslararası kılavuzlarda yenilikler (S3)
Selim Bakan
9 KASIM 2018,  CUMA
  Salon 3 Salon 4 Salon 5 Salon A Salon B Salon C
08:00-08:30 Girişimsel nöroradyolojide tuhaf olgular (S2)
Civan Işlak
Difüz tiroid hastalıklarında görüntüleme (S2)
Artür Salmaslıoğlu
Torako-abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisinde yenilikler (S2)
Murat Canyiğit
Geleceğin Yıldızları
TME anatomisi, radyolojisi ve günlük pratikteki temel patolojileri (S1-2)
Mehmet Coşkun
Geleceğin Yıldızları
Kalça ultrasonografisi (S1)
Figen Palabıyık
Geleceğin Yıldızları
Serebral kontrastlanma ve ödem paternleri (S1)
Erkan Gökçe
08:30-09:00 Girişimsel nöroradyolojide tuhaf olgular (S2)
Naci Koçer
Geleceğin Yıldızları
Rastlantısal bulgu olarak fibroadenomlar (S2)
Işıl Başara Akın
Radyolojide işlem öncesi ve sonrası bilişim uygulama araçları (S2)
Alper Selver-Oğuz Dicle
Akciğerde yapay zeka uygulamaları (S3)
Fatih Alper
Prostat kanserinde mp-MRG-PSMA-PET (S2)
Barış Bakır
Geleceğin Yıldızları
Kas-iskelet radyolojisinde girişimsel işlemler (S2)
Zehra Akkaya
10 KASIM 2018,  CUMARTESİ
  Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5 Salon B Salon C
08:00-08:30 Fonksiyonel MR (S2)
Ayşe Aralaşmak 
Kraniyal ultrasonografi (S1)
Emine Betül Derinkuyu
İPF ve İPF olmayan interstisyel pnömonilerde ayırıcı tanı nasıl yapılır? (S2)
Figen Demirkazık
Fetal dozun hesaplanmasını öğrenelim? (S2)
Emine Bulur
Abdominal vasküler aciller (S2)
İlkay İdilman
Abdomen onkolojik görüntülemede yeni gelişmeler (S3)
Zafer Koç
08:30-09:00 MR spektroskopi (S2)
Alpay Alkan
Çocuklarda neoplastik olmayan kraniyal kistler (S1)
Mehmet Atalar
Geleceğin Yıldızları
Hepatosellüler karsinomun MR görüntüleme biomarker’ları (S3)
Canan Altay
Tiroid bezinde hangi nodüle biyopsi yapalım? (S2)
Artür Salmaslıoğlu
Endovasküler varis tedavisi  (S1-2)
Levent Oğuzkurt-Halil Bozkaya
Tıbbi görüntülemede monitörler
Onur Akça