1 KASIM 2017,  ÇARŞAMBA
  Salon A Salon B Salon C Salon D Salon E
08:30-09:00 Embolizasyon endikasyon ve teknikleri
Özhan Özgür, Timur Sindel
Meme görüntülemede tetkik uygunluğu ve algoritma: Mamografi, US, MRG
Sibel Kul 
Radyolojide karar destek sistemleri
Aslı Süner Karaküllah, Üstün Aydıngöz
US elastografi: Fizik prensipler ve klinik uygulamalar
Suna Özhan Oktar
Radyolojide akılcı ilaç kullanımı
Eşref Kızılkaya
2 KASIM 2017,  PERŞEMBE
  Salon A Salon B Salon C Salon D Salon E
08:30-09:00 Behçet hastalığında radyolojik bulgular
Naim Ceylan
Mobil cihazlarda radyolojik uygulamalar
Oğuz Dicle
Safra kesesi ve safra yolları patolojileri
Muşturay Karçaaltıncaba
Koroner BT: Nasıl yaparım ve değerlendiririm?
Uğur Bozlar
Multiparametrik prostat MRG: Nasıl yapıyorum?
Baki Yağcı
3 KASIM 2017,  CUMA
  Salon A Salon B Salon C Salon D Salon E
08:30-09:00 Elektronik sağlık kayıtları-radyoloji entegrasyonunda yenilikler
Oturum Başkanı: Mustafa Özmen
Yaşar Özkaya
Pediatrik nöroradyolojide ileri düzey MR uygulamaları
Handan Güleryüz
Kardiyak MRG: Nasıl yaparım ve değerlendiririm?
Memduh Dursun
Karaciğer enfeksiyonları
Adnan Kabaalioğlu
Omurilik tümörlerinde ayırıcı tanı
Gülgün Yılmaz Ovalı
4 KASIM 2017,  CUMARTESİ
  Salon A Salon B Salon C Salon D Salon E
08:30-09:00 Toraks BT’de terminolojik tanımlamalar
Pınar Balcı
İnme hastasında radyolojik algoritma ve tedavi
Kıvılcım Yavuz, Bülent Karaman
Gebelik sırasında tanısal radyolojinin fetusta yarattığı risk ve bu riski azaltmanın yolları
Berna Oğuz
Demyelinizan hastalıklarda çocukluk ve erişkin çağda kavramsal farklılıklar
Utku Şenol
Prostat MRG/TRUS füzyon ve biyopsi: Nasıl yapıyorum?
Barış Bakır