Değerli Meslektaşlarım,

Türk Radyoloji Derneği tarafından düzenlenecek 39. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Rixos Sungate Otel ve Kongre Merkezi Kemer, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Bilimsel kurul adına sizleri kongreye davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Ulusal Kongremiz, Türk Radyoloji Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen bilimsel toplantılar içerisinde en geniş kapsamlı organizasyon olup, bu kongreler tüm çalışma gruplarının bir araya gelmesi ile Türk Radyolojisi’ne çok yönlü bakabilmemizi sağlayan, meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerini arttırmalarının yanı sıra mesleki sorunlarımızı da ortaya koyup tartıştığımız organizasyonlardır.   

Bilimsel Kurul bu yıl için kongrede ilki Rastlantısal Lezyonlar, diğeri ise Radyolojik İzlem olmak üzere iki ana konu belirlemiştir. Rastlantısal Lezyonlar her geçen gün artan görüntüleme sayısı ve yine artan rezolüsyon sayesinde günlük pratikte hem bizler, hem de hekimler ve hastalar için ciddi bir problem oluşturmaktadır. Bunlardan hangilerini önemsiz saymalıyız, hangilerini takip etmeliyiz ya da hangilerine daha agresif girişimler yapmalıyız? Gereksiz yapılacak her bir ek tetkik zaman, maliyet, hastaya stres ve ek yük getirmektedir. Bu nedenle günlük pratikte gördüğümüz bu lezyonların radyolojik olarak nasıl yönetilmesi gerektiğini tartışmak istedik.  İkincisi ana konu ise izlem olup, izlemde yol haritamız nasıl olmalıdır bunu konuşmak ve tartışmak istedik.

Kongre programımız içerisinde yer alacak olan Abdomen Kesitsel Görüntüleme Kursu, Kas-İskelet Ultrasonografi Kursu, Kardiyak Görüntüleme Kursu’nun yanı sıra, özellikle hastanelerimizde radyasyon güvenliği sorumlusu olarak görev yapan meslektaşlarınız için yararlı olacağını düşündüğümüz Radyasyon Güvenliği konulu bir panel düzenlemeyi planladık.

Kongreye katılan farklı bilgi ve ilgi düzeyinde olan meslektaşlarımızı düşünerek, her yıl olduğu gibi ana konularla birlikte radyolojinin temel konularını içeren toplantılar planladık. Sizlerden gelen geri bildirimleri de göz önüne alarak Seviye 1 ve Seviye 2 başlıklarını koruduk. Seviye 1’de radyolojinin daha temel ve genel konularına yer verirken, Seviye 2’de bu konuda daha spesifik çalışan, ilgi duyan meslektaşlarımızı ilgilendiren, daha detay içeren oturumlar planladık. Ayrıca bu yıl Seviye 3 adı altında her bir çalışma grubunca hazırlanacak son yenilikleri, güncel literatürü tartıştığımız oturumlarımız olacak. Bunlara ilaveten hızla değişen radyoloji dünyasında bizi bekleyen, geleceği konuşacağımız oturumlar düşündük. Kongremiz dört tam gün olarak planlandı. Konaklamaların sadece kongre otelinde olması zaman açısından bizlere avantaj tanıyacak ve bu sayede daha fazla oturum yapma şansımız olacaktır.

Aramızda Konuşacaklarımız oturumunda eski yıllardaki gibi araştırma görevlisi ve uzman meslektaşlarımızın sorunlarını konuşacağız.

Günün olguları, film okuma oturumu ve diğer bilimsel ve sosyal etkinlikler bu yıl da zenginleşerek devam edecektir.

Sizlerle TÜRKRAD 2018’de buluşabilmeyi diliyorum.

 

Saygılarımla,

Dr. Murat Danacı

39.Ulusal Radyoloji Kongresi Bilimsel Kurul Başkanı