7 KASIM 2018, ÇARŞAMBA
RADYASYON GÜVENLİĞİ KURSU
  Salon A
Mevzuat
13:30-14:00 Düşük şiddette radyasyon riskleri;  ne kadar düşük, ne kadar riskli?
Doğan Bor
14:00-14:30 Radyasyondan korunmanın temelleri
Orhan Oyar
14:30-15:00 Sağlıkta kalite standartları 5.2 ne ister?
Türkay Toklu
15:00-15:00 Kahve Arası
Çalışanın korunmasını
15:30-16:00 Genel kavramlar ve Floroskopi
Çınar Başekim
16:00-16:30 Güncel radyasyondan korunma mevzuatı
Çınar Başekim
16:30-17:00 Hamile çalışanlarımız
Eşref Kızılkaya
17:00-17:15 Ara
Hastanın korunması
17:17-17:45 Gerekçelendirme; kimin işidir?
Oğuz Dicle
17:45-18:15 BT’de doz optimizasyonu; nasıl yapmalı?
Tolga İnal

 

7 KASIM 2018, ÇARŞAMBA
KARDİYOVASKÜLER GÖRÜNTÜLEME KURSU
  Salon C
09:00-09:30 Kardiyak BT’ye giriş ve prensipler. Çekim teknikleri ve protokolleri
Naim Ceylan
09:30-10:00 Kalp ve koroner arterlerin anatomisi ve koroner arter anomalileri
Cengiz Erol
10:00-10:30 Kardiyak BT’de doz sorunu ve doz azaltma yöntemleri
Serkan Arıbal
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Kardiyak BT ben nasıl yapıyorum?
Muzaffer Elmalı
11:30-12:00 Kardiyak BT’de post-proçes
Uğur Bozlar
12:00-12:30 Kardiyak BT’yi nasıl değerlendiririm? Püf noktaları
Naim Ceylan
12:30-13:30 Yemek Arası
13:30-14:00 Koroner darlık değerlendirmesi ve kalsiyum skorlama
Ali Kemal Sivrioğlu
14:00-14:30 Koroner bypass değerlendirmesi ve stent değerlendirme
Erkan Yılmaz
14:30-15:00 Akut aortik sendrom, göğüs ağrısı ve acil uygulamalar
Tuncay Hazırolan
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 Workshop
17:15-18:15 Workshop
8 KASIM 2018, PERŞEMBE
Salon C
09:00-09:30 Kapak hastalıkları ve TAVI planlama ve pulmoner ven haritalaması
Mecit Kantarcı
09:30-10:00 EVAR ve TEVAR değerlendirilme ve işlem öncesi değerlendirme
Cengiz Erol
10:00-10:30 CAD-RADS
Serkan Arıbal
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 Pulmoner arter görüntülemesi
Uğur Bozlar
11:20-11:45 Pratik EKG ve EKO
Ali Kemal Sivrioğlu
11:45-12:30 Sözlü Bildiriler
12:30-13:30 Yemek Arası
13:30-14:00 Dual enerji kardiyak BT uygulamaları
Mecit Kantarcı
14:00-14:30 Konjenital kardiyovasküler anomalilerde BT
Mustafa Koplay
14:30-15:00 Pediatrik kardiyak görüntülemede ne zaman BT, ne zaman MRG?
Özlem Saygılı
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 Workshop
9 KASIM 2018, CUMA
Salon C
09:00-09:30 Kardiyak MRG’ de güvenllik ve kontrendikasyonlar: Klinik uygulamada endikasyonlar ve limitasyonlar
Muzaffer Elmalı
09:30-10:00 Temel kardiyak MRG fiziği ve görüntü eldesi
Yahya Paksoy
10:00-10:30 Kardiyak MRG sekansları ve kardiyak planlar
Yahya Paksoy
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Konjenital kalp hastalıkları
Yahya Paksoy
11:45-12:15 Kardiyak MR da post-proçes
Hasan Yiğit
12:15-12:45 MRA ve CE-MRA
Selen Bayraktaroğlu
12:45-13:45 Yemek Arası
13:45-14:15 Kardiyak MRG: Ben nasıl yapıyorum? 
Selen Bayraktaroğlu
14:15-14:45 Doğumsal kalp hastalıklarında cerrahi prosedürler, postoperatif görüntüleme ve erişkin konjenital kalp hastalıkları (GUCH)
Özlem Saygılı
14:45-15:15 Aorta patolojilerinde BTA / MRA görüntülenme
Mustafa Koplay
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-17:45 Workshop
10 KASIM 2018, CUMARTESİ
Salon C
09:00-09:30 Myokardiyal doku karakterizasyonu ( sarkoidoz-amiloidoz -myokardit) ve kardiyomyopatiler
Erkan Yılmaz
09:30-10:00 İskemik kalp hastalıklarında kardiyak MRG ve BT (viyabilite ve iskemi)
Mecit Kantarcı
10:00-10:30 Kapak hastalıkları ve Flow MR
Uğur Bozlar
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Pediatrik ve erişkin kardiyak tümörler
Memduh Dursun
11:30-12:00 T1- T2 haritalama ve demir birikimi (hemosiderozis, talesemi)
Hasan Yiğit
12:00-12:30 Workshop
12:30-13:30 Yemek Arası
13:30-14:30 Olgularla tekrar
Tuncay Hazırolan
14:30-… Sınav ve cevaplar

 

8 KASIM 2018, PERŞEMBE
KAS-İSKELET US KURSU
  Salon B
09:00-09:20 Kas-iskelet ultrason teknik özellikler
Remide Arkun
09:20-09:40 Tendon, sinir ve bağlar: İnceleme yöntemi ve normal anatomi
Ali Balcı
09:40-10:00 Kas ve eklemler: İnceleme yöntemi ve normal anatomi
Berna Dirim Mete
10:00-10:20 Omuz ultrason: İnceleme yöntemi ve normal anatomi
Can Çevikol
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
Hands-on uygulama
İstasyon 1: Omuz
İstasyon 2: Dirsel ve el bileği
İstasyon 3: Ayak bileği ve ayak
İstasyon 4: Diz eklemi
İstasyon 5: Kas ve sinir
Uygulayıcılar
1. Remide Arkun
2. Nuran Sabir
3. Şebnem Örgüç
4. Mihra Taljanovic 
5. Can Çevikol
6. Ali Balcı
7. Ülkü Kerimoğlu
8. Aylin Yücel

 

8 KASIM 2018, PERŞEMBE
ABDOMEN RADYOLOJİSİ KURSU
  Salon 5
09:00-09:30 Karaciğerin benign lezyonları
Safiye Gürel
09:30-10:00 Malign karaciğer tümörleri
Muşturay Karçaaltıncaba
10:00-10:30 Pankreatobiliyer sistem varyasyonları
Hakan Artaş
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 Pankreasın kistik lezyonları
Şerife Nur Ulusan
11:20-11:40 Pankreas kanserinde görüntüleme
Yasemin Karadeniz Bilgili
11:40-11:45 Tartışma
11:45-12:30 Sözlü Bildiri
12:30-13:30 Yemek Arası
13:30-14:00 Lenfomada abdominal tutulum
Şerife Nur Ulusan
14:00-14:30 Peritoneal karsinomatozda tanı ve evreleme
Funda Barlık Obuz
14:30-15:00 Kronik pankreatit
Zafer Koç
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 Akut pankreatit
Yasemin Karadeniz Bilgili
16:00-16:30 Akut kolesistit ve kolanjit
Hakan Artaş
16:30-17:00 Sindirim sistem kaynaklı akut batında görüntüleme
Nevra Elmas