10 KASIM 2018, CUMARTESİ
Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
09:00-09:05 Saygı duruşu ve anma töreni
09:05-11:00 Genel Kurul
11:00-11:15 Kahve Molası
11:15-12:45 KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ
12:45-13:45 Yemek Arası
Abdomen Radyolojisi
Kas-İskelet Radyolojisi
Toraks Radyolojisi
Acil Radyoloji
Baş-Boyun Radyolojisi
13:45-14:05 Hepatosellüler karsinomda görüntüleme ve LIRADS (S2)
Mecit Kantarcı
Periferik iskelette travma (S1)
Hatice Tuba Sanal
Akciğer kanseri taramasında güncel durum (S2)
Çağlar Uzun
İnmede radyolojik görüntüleme (S1)
Erhan Akpınar
Orbita travmasında radyoloji (S1-2)
Müfit Parlak
14:05-14:15 Sözlü Bildiri Aksiyel iskelette travma (S1)
Hatice Tuba Sanal
Akciğer kanseri evrelemesinde yenilikler neler? (S2)
Cihan Akgül
Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
14:15-14:35 Hepatoselüler karsinomda tedavi yaklaşımı: Rezeksiyon mu? perkütan tedaviler mi? (S2)
Okan Akhan
Çocuklarda iskelet travması (S1)
Ülkü Kerimoğlu
Akciğer kanserinde postoperatif görüntüleme, kemo-radyoterapi yanıtının değerlendirilmesi (S2)
Gonca Erbaş
Maksillofasiyal travmalar (S1)
İlkay İdilman
Orbital kitleler ve ayırıcı tanıda ip uçları (S1-2)
Can Zafer Karaman-Erkin Arıbal
14:35-14:45 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
14:45-15:05 Hepatoselüler karsinomda tedavi sonrası değerlendirme (S2)
Mustafa Harman
Travma sonrası komplikasyonlar (S1)
Sinem Karazincir
Akciğer kanseri konseyinde tartışmalı olgu örnekleri (S2)
Cihan Göktan
Travma dışı spinal aciller (S2)
Emetullah Cindil
Orbital enfeksiyon/enflamasyonlar ve komplikasyonları (S1-2)
Can Zafer Karaman-Erkin Arıbal
15:05-15:15 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
15:15-15:30 Kahve Molası
Genitoüriner Sistem Radyolojisi Pediyatrik Radyoloji Acil Radyoloji
15:30-15:50 Prostat Ca da tedavi takibi ve aktif izlemde mp- MRG (S2)
Barış Bakır
Çocuklarda travma dışı abdominal aciller (S1)
Suat Fitöz
Erişkinde atlanan kırıklar (S1)
Özgür Tosun
15:50-16:00 Sözlü Bildiri
16:00-16:20 Prostat Ca da güncel biyopsi teknikleri-füzyon vs kognitif (S2)
Barış Bakır-Atadan Tunacı
Çocuklarda pankreatikobiliyer sistemde MR kolanjiyopankreatografi (S2)
S. Burcu Görkem
Çocuklarda atlanan kırıklar (S1)
Özgür Tosun
16:20-16:30 Sözlü Bildiri
16:30-16:50 Skrotum MRG (S2)
Mustafa Seçil
Çocuklarda abdominopelvik kistik lezyonlar (S1)
Berna Oğuz
Acil röntgen ve BT çekimlerinde doz azaltmasına yönelik önlemler (S2)
Orhan Oyar
16:50-17:00  Tartışma