8 KASIM 2018, PERŞEMBE
Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
Baş-Boyun Radyolojisi
Kas-İskelet Radyolojisi
Nöroradyoloji
Meme Radyolojisi
Abdomen Kursu
09:00-09:20 Nazofarinks ve orta kafa tabanı anatomisi (S1)
Nail Bulakbaşı
09.00-09.20 Temporomandibuler eklem (S1) Şebnem Örgüç Pediyatrik omurilik lezyonları (S2)
Özgür Öztekin
US de kitle dışı bulgular (S2)
Serap Gültekin
09:20-09:30 Sözlü Bildiri 09.20-09.40 Simfizis pubis eklemi (S1) Can Çevikol Sözlü Bildiri
09:30-09:50 Oral kavite ve orofarinks anatomisi (S1)
Meltem Nass Duce
09.40-10.00 Ön ve orta ayak eklemleri (S1) Ali Balcı Pediyatrik demiyelinize hastalıklar (S2)
Utku Şenol
Mamografide kitle dışı bulgular asimetrik dansite, strüktürel distorsiyon, gelişen asimetri (S2)
Gül Esen İçten
09:50-10:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
10:00-10:20 Larinks ve hipofarinks anatomisi (S2)
Gülgün Yılmaz Ovalı
10.00-10.20 Parmaklar (S1) Ayşenur Oktay Pediyatrik kraniyal tümörler (S2)
Simay Kara
MRG de kitle dışı bulgular (S2)
Füsun Taşkın
10:20-10:30 Tartışma 10:20-10:30 Tartışma Tartışma
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUMU
11:45-12:10 Konferans
BİLİMSEL DÜŞÜNCE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ:
Bilim ve toplum birlikte nasıl değişti?

Ercan Tuncel
SÖZLÜ BİLDİRİLER
12:10-12:30
12:30-13:30 Yemek Arası
Baş-Boyun Radyolojisi
Kas-İskelet Radyolojisi
Pediatrik Radyoloji
Görüntüleme Fiziği ve Güvenliği
Abdomen Kursu
13:30-13:50 Nazofarinks tümörlerinde tanı ve
radyolojik takip (S1-2)
Nail Bulakbaşı
13.30-13.50 Akciğer grafilerinde kas-iskelet bulguları (S2) Nuran Sabir Pediyatrik iskelette “bana dokunma” lezyonları ve varyasyonlar (S1)
Zeynep Yazıcı
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürü
Sadık İleri
13:50-14:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
14:00-14:20 Oral kavite/orofarinks tümörlerinde tanı ve
radyolojik takip
(S1-2) Meltem Nass Duce
13.50-14.10 Bana dokunma lezyonlar, varyasyonlar ve yanılgılar (S2)
Remide Arkun
Pediyatrik kemiğin enfeksiyöz ve enflamatuvar lezyonları (S2)
Zeynep Yazıcı
Manyetik ortamda İSG
Eşref Kızılkaya
14:20-14:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
14:30-14:50 Larinks ve hipofarinks tümörlerinde tanı ve
radyolojik takip
(S1-2) Yeliz Pekçevik
14.10-14.30 İskelet lezyonlarından sistemik tanıya (S2) Mehmet Argın Yenidoğan akciğer hastalıkları (S2) Figen Palabıyık Rapor odasında ergonomi ve İSG
Sadık İleri
14.30-14.50 Abdominopelvik BT de kas-iskelet bulguları (S2) Aylin Yücel
14:50-15:00 Tartışma 14.50-15.00 Tartışma Tartışma
15:00-15:30 Kahve Molası
Nöroradyoloji
Genitoüriner Sistem Radyolojisi
Toraks Radyolojisi
Radyolojide Etik
Abdomen Kursu
15:30-15:50 Beyaz cevher lezyonlarında ayrıcı tanı (S2)
Ömer Kitiş
Kadın genital sistemde difüzyon MRG (S2)
Deniz Akata
15:30-15:45 Toraks BT’de kontrast madde ne zaman uygulanmalı? (S1) Gonca Erbaş Radyoloji ve etik
Oğuz Dicle
15:50-16:00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri 15:45-16:00 Dual enerji BT uygulamaları (S1-2) Cihan Akgül Özmen
16:00-16:20 Kortikal lezyonlarda ayrıcı tanı (S2)
Ömer Kitiş
Endometriozis ve PID de görüntüleme (S1-2)
Canan Altay
16:00-16:15 Toraks BT’de düştüğümüz tuzaklar (S1) Pınar Balcı Radyoloji ve hukuk
Metin Kayaçağlayan
16:20-16:30 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri 16:15-16:30 Birbirine benzeyen radyolojik görünüm veren olgular (S1-2) Polat Koşucu
16:30-16:50 Beyin sapı lezyonlarında ayrıcı tanı (S2)
Nail Bulakbaşı
Jinekolojik acillerde görüntüleme (S1-2)
Mehmet Ruhi Onur
16:30-16:45 Rastlantısal pulmoner nodüllerde takip ve ülkemiz gerçekleri (S1-2) Çağlar Uzun Aydınlatılmış onam
Çınar Başekim
16:50-17:00 Tartışma Tartışma 16:45-17:00 Tartışma
17:00-17:30 Kahve Molası
17:30-19:00 FİLM OKUMA OTURUMU (SALON 2)
Moderatör: Kader Karlı Oğuz